Disclaimer

disclaimer tagDisclaimer voor http://www.dutchweddingplanners.nl

Dutch Weddingplanners (Kamer van Koophandel: 63168626 & 66248779), hierna te noemen Dutch Weddingplanners,
verleent u hierbij toegang tot www.dutchweddingplanners.nl (“de Website”) en publiceert hier ter
informatie teksten, foto’s, afbeeldingen en andere materialen.
Dutch Weddingplanners behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, te wijzigen en
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een
als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Dutch Weddingplanners spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of
onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Dutch Weddingplanners.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dutch Weddingplanners
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij Dutch Weddingplanners
en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden, veranderen en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Dutch Weddingplanners en haar licentiegevers, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaat- beeldrecht & copyright), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is.